საზოგადოება | ბათუმი

საჯარო დისკუსია 'ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება'

საჯარო დისკუსია 'ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება'
საჯარო დისკუსია 'ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება'

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო წარმოგიდგენთ საჯარო დისკუსიას: "ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება"

მომხსენებლები:

  • ნინო გაბუნია, "პროგრესი", დირექტორი
  • გიორგი რამიშვილი, ქალაქ ბათუმის მთავარი არქიტექტორი
  • ნატა ფერაძე, "პარტიზანული მებაღეობა თბილისში"

მოდერატორი:

  • ნატა იმედაიშვილი, რადიო „თავისუფლება“

რამდენად შესაძლებელია ურბანული განვითარების მწვანე მიდგომის თეორიული პერსპექტივის საქართველოს რეალობაზე გადმოტანა.

  • როგორ რეგულირდება მასშტაბური კომერციული და სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტები, რამდენად პლურალურია გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები, რომ სათანადოდ იქნას ასახული ადგილობრივი თემის ინტერესები?
  • რა მიდგომა არსებობს და როგორ იცავს სახელმწიფო ან თემი ქალაქის მწვანე საფარს კომერციული ან კერძო ინტერესისგან (სტიქიური მიწათსარგებლობა, ბინათმშენებლობა)?
  • მშენებლობის რა სტანდარტები არსებობს ან საჭიროა, რომლებიც ადამიანის ცხოვრების ჯანსაღ გარემოს უზრუნველყოფს?
  • მდგრადი ზონირების რა პრაქტიკა არსებობს საქართველოში ან რა პრობლემები უშლის ხელს მის დანერგვას ქალაქის მმართველობაში?
  • როგორია ქალაქის ცენტრის განვითარების სტრატეგია და მოიცავს თუ არა იგი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ამ რესურსის განვითარებას?

წყარო: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო

ფოტო

საჯარო დისკუსია 'ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება'
საჯარო დისკუსია 'ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება'