საზოგადოება | თბილისი

გაცვლითი პროგრამები - 'გაერთიანებული ერების მოდელირება'

ევროპის აკადემიური ცენტრი - გაცვლითი პროგრამები
ევროპის აკადემიური ცენტრი - გაცვლითი პროგრამები

გაცვლითი პროგრამების ევროპული ცენტრი იწვევს დანტერესებულ ახალგაზრდებს პროექტში: "გაერთიანებული ერების მოდელირება" მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება მაასტრიხტში, ჰოლანდიაში, ხოლო წინა მოსამზადებელი ტრენინგები ჩატარდება გერმანიაში, ქ. ბერლინსა და ბრიუსელში.

წყარო: ევროპის აკადემიური ცენტრი - გაცვლითი პროგრამები