საზოგადოება | ბაღდათი

ვარციხეში, საზაფხულო სკაუტურ ბანაკი

ვარციხეში, საზაფხულო სკაუტურ ბანაკი
ვარციხეში, საზაფხულო სკაუტურ ბანაკი

გაცნობებთ, რომ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო "ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის" ქვეპროგრამა ,,რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების გავნითარების ხელშეწყობის პროგრამის,, ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონში მცხოვრები მოსწავლე- ხალგაზრდების განვოთარებასა და ინტეგრაციის ხელშეწყობას ,,საქართველოს სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაციასთან,, ერთად, ბაღდათის რაიონის სოფ. ვარციხეში ახორციელებს 300 კაციან ერთობლივ საზაფხულო სკაუტურ ბანაკს, რომელშიც, სამინისტროს დაფინანსებით მონაწილეობას იღებს 18-დან 26 წლამდე ასაკის 7 რეგიონის 42 მუნიციპალკიტეტის 126 ახალგაზრდა (თითო მუნიციპალიტეტიდა 3 წარმომადგენელი). ბანაკის განმავლობაში მოსწავლეები გაივლიან შემდეგ სწავლებებს:

1. ლიდერობისა და პიროვნული განვითარების ტრენინგი;
2. სამოქალაქო განათლების ვორქშოპი;
3. გარემოს დაცვის ვორქშოპი;
4. ბუნებაში ორიენტირებისა და თვით-გადარჩენის კურსები;
5. პიონერინგის კურსები;
6. სპორტული აქტივობები;
7.სკაუტური თამაშები;
8. ლაშქრობები.

მონაწილეთა ცხოვრებისა და ტრანსპორტირების ხარჯებს უზრუნველყოფს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო.

მსურველებმა დაგვიკავშირდით ხონის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურს.

წყარო: ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური