საზოგადოება | თბილისი

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ეთნიკური უმცირესობებისთვის განათლების შეღავათების შესახებ

"შერატონში" სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს.

თემა: საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ეთნიკური უმცირესობებისთვის განათლების საშეღავათო პოლიტიკისა და ერთწლიანი ქართული ენის პროგრამის ეფექტურობის შესწავლა.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო