საზოგადოება | თბილისი

კონფერენცია თემაზე "ინდუსტრიული რევოლუცია და ახალი ენერგორეჟიმი"

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN), მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტი-საქართველო, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის და ლიდერთა სკოლა კონფერენციას გამართავს.

თემა: მესამე ინდუსტრიული რევოლუცია და ახალი ენერგორეჟიმი.

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზ. №17ა

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო