საზოგადოება | თბილისი

ემიგრანტთა შესახებ წიგნისა და ბუკლეტის პრეზენტაცია დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით გაიმართება

მთავრობის კანცელარიაში (მე-3 სართული), დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით, წიგნის "დეკლალირებული და პასიური პოლიტიკიდან ემიგრანტთა დაბრუნების ეტაპობრივ პოლიტიკამდე" და ბუკლეტის - "სასარგებლო ინფორმაცია საზღვარგარეთ მცხოვრები მიგრანტებისთვის საქართველოდან" პრეზენტაცია გაიმართება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო