საზოგადოება | თბილისი

კონფერენცია "იურიდიული დახმარების სამსახური - მიღწევები და გამოწვევები"

თემა: "იურიდიული დახმარების სამსახური - მიღწევები და გამოწვევები".

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო