საზოგადოება | თბილისი

სტუდენტური პროექტი 'ევროკავშირი და საქართველო'

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის განათლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტის ორგანიზებით იწყება ახალი პროექტი "ევროკავშირი და საქართველო".

პროექტის თემაა: "ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობა".

აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, მხოლოდ თსუ - ის სტუდენტებს.

პროექტი შედგება სამი ნაწილისგან:

. ტრენინგი აღნიშნულ თემაზე;

. დისკუსია;

. ნაშრომის შექმნა;

იხილეთ ვრცლად "ევროკავშირი და საქართველო"

წყარო: თსუ სტუდენტური თვითმმართველობა