საზოგადოება | თბილისი

სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოფენა - 'ქართველები მეორე მსოფლიო ომში (ემიგრაციის მეორე ტალღა)'

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ქართველ ემიგრანტთა დღის აღსანიშნავად გამოფენა "ქართველები მეორე მსოფლიო ომში (ემიგრაციის მეორე ტალღა)" გაიმართება.

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. №13, თსუ-ის მერვე კორპუსი, ქართული ემიგრაციის მუზეუმი

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო