საზოგადოება | თბილისი

"თსუ მეცნიერების" მეხუთე ნომრის პრეზენტაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალის "თსუ მეცნიერება" მეხუთე ნომრის პრეზენტაცია გაიმართება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო