საზოგადოება | თბილისი

რეგისტრაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის

რეგისტრაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის
რეგისტრაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის

მიმდინარეობს საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის რეგისტრაცია

იხილეთ ვრცლად რეგისტრაციის შესახებ

წყარო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი