საზოგადოება | თბილისი

აიბი – ევროკავკასიური უნივერსიტეტის პერსკონფერენცია

შპს 'აიბი –ევროკავკასიური უნივერსიტეტი' პერსკონფერენციას გამართვას.

თემა: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საავტორიზაციო პროცესთან დაკავშირებული საკითხები, კერძოდ, ავტორიზაციის საბჭოს 24 თებერვლის გადაწყვეტილება დასახელებული უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ და ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ამსახველი ოქმი.

  • მისამართი: თბილისი, იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ (ძველი თბილისი, ვერცხლის ქუჩის მიმდებარედ)
  • საკონტაქტო პირი: თინანო თევზაძე 593 522 738

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო