საზოგადოება | თბილისი

პირობით მსჯავრდებულთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცის პროგრამა

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში შექმნილი ახალი სტრუქტურული ერთეული, პირობით მსჯავრდებულთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცის მიზნით, - სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველო ახლად მიღებული ფსიქოლოგებისა და სოციალური მუშაკების საბაზისო სასწავლო პროგრამით მომზადებას დაიწყებს.

მისამართი: რუსთავის გზატკეცილი, მე-17 კმ., სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი.

საკონტაქტო პირი: ქეთი მჭედლიშვილი 599 998 673

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო