საზოგადოება | თბილისი

სახალხო დამცველი 2013 წლის ანგარიშს წარადგენს

სახალხო დამცველის ოფისში, სახალხო დამცველი ჟურნალისტებს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2013 წლის ანგარიშს წარუდგენს.

მისამართი: რამიშვილის ქ. №6

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო