საზოგადოება | თბილისი

ნანუაშვილის განცხადება „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონზე

სახალხო დამცველის ოფისში, უჩა ნანუაშვილი საგანგებო განცხადებას გააკეთებს „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონთან დაკავშირებით, ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხებს და ყოველთვიურ ბიულეტენს წარუდგენს.

მისამართი: რამიშვილის 6

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო