საზოგადოება | თბილისი

დავით ხოსროშვილი საჯარო ლექცია

საჯარო ლექცია გაიმართება თემაზე: Challenges of starting-up რეალური მაგალითები იმისა თუ რა დაბრკოლებები იქმნება კომპანიის შექმნის დროს.

თემას გაუძღვება დავით ხოსროშვილი: Spark Innovation–ის ხელმძღვანელი. დავითი გაწევრიანებული იყო აისეკში, მუშაობდა ABRIS, Inc - ში Cisco Systems-ის, Verint-ისა და AXIS-ის ბიზნესის განვითარების მენეჯერად საქართველოში, სომხეთსა და მოლდოვაში.

დასწრება თავისუფალია.

წყარო: ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევებისა და კონსულტაციების ცენტრი