საზოგადოება | თბილისი

ბიბლიოთეკების კვირეულის დახურვა

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზი წარმოგიდგენთ ბიბლიოთეკების კვირეულის დახურვას.

რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ბიბლიოთეკების გამოფენა. საქართველოს წამყვანი ბიბლიოთეკები წარმოადგენენ თავიანთ კუთხეებს.

კვირეულის დახურვაში მონაწილეობას იღებენ: ეროვნული ბიბლიოთეკა, სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, New School-ის ბიბლიოთეკა, მედიათეკა, სასჯელაღსრულების ბიბლიოთეკა, ახუნდოვის სახლის ბიბლიოთეკა და სხვები.

წყარო საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია