საზოგადოება | თბილისი

არასამთავრობო ორგანიზაცია 'თსუს სტუდენტური გაერთიანება' დაფუძნდება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტში, არასამთავრობო ორგანიზაცია "თსუს სტუდენტური გაერთიანება" დაფუძნდება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო