საზოგადოება | თბილისი

წიგნის 'ქართული პერიოდული პრესის მასალები 1900-1921 წლები (აფხაზეთი - რელიგია, განათლება, კულტურა)' პრეზენტაცია.

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის აუდიტორიაში გაიმართება წიგნის "ქართული პერიოდული პრესის მასალები 1900-1921 წლები (აფხაზეთი - რელიგია, განათლება, კულტურა)" პრეზენტაცია.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა