საზოგადოება | თბილისი

ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი გიწვევთ სტუდენტებს, პრაქტიკოს იურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს ბიზნესის სამართლის სიმპოზიუმში მონაწილეობის მისაღებად. ბიზნესის სამართლის სიმპოზიუმის ფარგლებში განიხილება მეწარმეთა შესახებ კანონის ახალი პროექტისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის აქტუალური საკითხები.

იხილეთ ვრცლად ბიზნეს სამართლის კვირეული

წყარო: თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი