საზოგადოება | თბილისი

მონაგრაფიის - 'საით მიდის საქართველო? სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კონცეპტუალური ანალიზი" - პრეზენტაცია-განხილვა

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თსუ-ის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ როზეტა ასათიანის მონოგრაფიის - "საით მიდის საქართველო? სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კონცეპტუალური ანალიზი" - პრეზენტაცია-განხილვა გაიმართება.

მისამართი: უნივერსიტეტრის ქ. №2, თსუ-ის მაღლივი კორპუსი, 206-ე აუდიტორია (სხდომათა დარბაზი)

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო