განათლება › სემინარი | თბილისი

მეთოდური სემინარები მასწავლებლებისთვის

ქართულ უნივერსიტეტში ჩატარდება მეთოდური სემინარები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებული სკოლების ჰუმანიტარული, ფიზიკა - მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა პროფილის მასწავლებლებისთვის.

მეცადინეობათა განრიგი გამოცხადდება დამატებით.

წყარო: წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი