განათლება › სემინარი | თბილისი

ელ - მმართველობის სემინარების ციკლი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსგან

ელ - მმართველობის სემინარების ციკლი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსგან
ელ - მმართველობის სემინარების ციკლი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსგან

ელ - მმართველობის სემინარების ციკლი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსგან:

  • თანამედროვე ტექნოლოგიები ბიზნეს - აპლიკაციაში.
  • მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა და მოქალაქის პორტალი
  • Cloud Computing - კონცეფცია.
  • PKI; Trust სერვისები; მოშორებული იდენტიფიკაცია; ბიომეტრია; ციფრული ხელმოწერა; საერთაშორისო სტანდარტები და თავსებადობა
  • გეოინფორმაციული სისტემები საჯარო რეესტრში

ხანგრძლივობა 1,5 საათი.
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. 53ა. მე - 2 კორპუსი, ი. ვეკუას სახ. აუდიტორია #104.

წყარო: წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი