განათლება › სემინარი | თბილისი

სემინარები მასწავლებლის სახლში

სემინარები მასწავლებლის სახლში
სემინარები მასწავლებლის სახლში

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სთავაზობს სემინარების ციკლს.

სემინარები მოიცავს, როგორც განათლების ფსიქოლოგიის თეორიებს, ასევე თემატიკას რომელიც მიმართულია საქმიანობის ეფეტიან წარმოებაზე.

წყარო: მასწავლებლის სახლი