სპორტი | ყაზბეგი

ყაზბეგში ალპინიადა მოეწყობა

ყაზბეგში ალპინიადა მოეწყობა
ყაზბეგში ალპინიადა მოეწყობა

ყაზბეგში, ბოლდერინგისა და ექსტრემალური ტურიზმის განვითარების პროექტის ფარგლებში ალპინიადა მოეწყობა.

პროექტის ფარგლებში უკვე განხორციელდა

  • საჭირო აღჭურვილობის შეძენა
  • ბოლდერინგისთვის ვარგისი კლდეების იდენტიფიცირება და მათი დამუშავება
  • რუკების და მარშრუტების დასახვა

პროექტი ხელს შეუწყობს

  • ექსტრემალური სპორტის პოპულარიზაციას
  • ტურისტული მარშრუტების შექმნას და ქართველი და უცხოელი ექსტრემალი ტურისტების მოზიდვას
  • ახალგაზრდების დასაქმებას აღნიშნულ სფეროში
  • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას

წყარო: სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

ფოტო

ყაზბეგში ალპინიადა მოეწყობა
ყაზბეგში ალპინიადა მოეწყობა