აფიშა › თეატრი | თბილისი

სპექთაკლი 'მზის სხივი' (რუსულ ენაზე)

სპექთაკლი 'მზის სხივი' (რუსულ ენაზე)
სპექთაკლი 'მზის სხივი' (რუსულ ენაზე)

სპექთაკლი 'მზის სხივი' (რუსულ ენაზე) მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. რეჟისორი - ბესო კუპრეიშვილი.

წყარო – მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი.

ფოტო

სპექთაკლი 'მზის სხივი' (რუსულ ენაზე)
სპექთაკლი 'მზის სხივი' (რუსულ ენაზე)
სპექთაკლი 'მზის სხივი' (რუსულ ენაზე)
სპექთაკლი 'მზის სხივი' (რუსულ ენაზე)