განათლება › ტრენინგი | თბილისი

ტრენინგი HR მენეჯმენტში

ტრენინგი HR მენეჯმენტში
ტრენინგი HR მენეჯმენტში

ბიზნეს ტრენინგ ცენტრი "Be Mark" - ი გთავაზობთ მოკლევადიან სასერტიფიკატო ტრენინგს HR მენეჯმენტის პრაქტიკული კურსში.

კურსს უძღვება მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი "Holiday Inn Tbilisi", "Rooms Hotel Kazbegi", "Rooms Hotel Borjomi", "Rooms Hotel Kvareli", პრაქტიკოსი ტრენერი - ნინო ბართაია.

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:

 • ორგანიზაციული სტრუქტურა
 • საშტატო ბიუჯეტი, კონტრაქტი და შიდაგანაწესი
 • ვაკანსიები, გასაუბრებები, რეკრუტინგი
 • მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება აპლიკანტების შესახებ
 • ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბების სტრატეგია
 • პერსონალის განვითარების სისტების შემუშავება
 • კორპორატიული კომუნიკაცია და ღონისძიებები
 • კორპორატიული სტილის შექმნა
 • სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა
 • მოტივაცია, შეფასება, დაწინაურება
 • კრიზისული და სტრესული სიტუაციების დროს პერსონალის მართვა
 • ლიდერის ფუნქცია HR მენეჯმენტში
 • HR მენეჯმენტი და კორპორატიული PR
 • ყოველთვიური ანგარიშის მომზადება
 • პერსონალის რეზულტატური მართვა - მოტივაცია და დელეგირება (ფსიქოლოგი)
 • პერსონალის მართვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება (ფსიქოლოგი).

ტრენინგის ღირებულება: 200 ლარი. კურსის ბოლოს გაიცემა სერტიფიკატი.
თქვენი პროფესიული ზრდა - ჩვენი წარმატებაა.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ: (+995 32) 2 145 100, მობ: (+995) 5 77 503 502.
ელ-ფოსტა: info@bemark.ge
ვებ-გვერდი: www.bemark.ge
Facebook: ბიმარკი

მის.: ი.მოსაშვილის ქ. 24, თბილისი, 0162

ავტორი ბიმარკი

წყარო: Knowledge is Power