განათლება › ტრენინგი | თბილისი

ტრენინგი ზღაპრით თერაპიაში

ტრენინგი ზღაპრით თერაპიაში, საინტერესოა როგორც ფსიქოლოგისთვის, ასევე არაფსიქოლოგისთვის.

ზღაპრის თერაპიაული მნიშვნელობა, გამოუცდია თავისთავზე ყველა ადამიანს და ზღაპრის სიმბოლური ენა ყველასთვის გასაგებია.

ტრენინგი იქნება როგორც სასწავლო ასევე თერაპიული.

ეს ტრეინინგი დაეხმარება ადამიანს ზღაპარი გამოიყენოს საკუთარი თავისა და ახლობელი ადამიანებისთვის, როგორც ძლიერი თერაპიული საშუალება.

ფასი 50 ლარი.

წყარო: დაუკავშირდი ფსიქოლოგიას