განათლება › ტრენინგი | თბილისი

ტრენინგი კრიმინოლოგიაში

ტრენინგი კრიმინოლოგიაში
ტრენინგი კრიმინოლოგიაში

ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი კვლავ გთავაზობთ ტრენინგ - კურსს კრიმინოლოგიაში.

ტრენინგ კურსი განკუთვნილია სამართლის, ფსიქოლოგიის, სოციოლოგიის სტუდენტებისა და სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის.

ტრენინგში აქტიურ მონაწილეობას იღებენ სკოლის მოსწავლეებიც.

ტრენინგის თემატიკა:

  • არასრულწლოვანთა დანაშაულობა, არასრულწლოვნის სოციალური გარემო.
  • ვიქტიმოლოგია, მსხვერპლის ფსიქოლოგია და დაუხმარებლობის სინდრომი.
  • ციხის ძალადობის კრიმინოლოგიური ასპექტები, პატიმართა პრობლემატიკა.
  • აგრესიული და ძალადობრივი გარემოს მიზეზები საქართველოში.
  • ოჯახური ძალადობა, როგორც სოციალური პრობლემა და მისი გამომწვევი მიზეზები.

იხილეთ ვრცლად ტრენინგი კრიმინოლოგიაში

წყარო: ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი

ფოტო

ტრენინგი კრიმინოლოგიაში
ტრენინგი კრიმინოლოგიაში
ტრენინგი კრიმინოლოგიაში
ტრენინგი კრიმინოლოგიაში
ტრენინგი კრიმინოლოგიაში
ტრენინგი კრიმინოლოგიაში