ტურიზმი | ყაზბეგი

დალაშქრე სამყარო, ჯუთა. მწ. რჩეულიშვილი

დალაშქრე სამყარო, ჯუთა. მწ. რჩეულიშვილი
დალაშქრე სამყარო, ჯუთა. მწ. რჩეულიშვილი

'Georgia Traveler' გეგმავს ლაშქრობას - 'ჯუთა, მწ. რჩეულიშვილი'.

წყარო: Georgia Traveler

ფოტო

დალაშქრე სამყარო, ჯუთა. მწ. რჩეულიშვილი
დალაშქრე სამყარო, ჯუთა. მწ. რჩეულიშვილი
დალაშქრე სამყარო, ჯუთა. მწ. რჩეულიშვილი
დალაშქრე სამყარო, ჯუთა. მწ. რჩეულიშვილი
დალაშქრე სამყარო, ჯუთა. მწ. რჩეულიშვილი
დალაშქრე სამყარო, ჯუთა. მწ. რჩეულიშვილი