ტურიზმი | ჯავახეთი

ჯავახეთში ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა დაიწყო

ჯავახეთში ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა დაიწყო
ჯავახეთში ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა დაიწყო

ჯავახეთში ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა დაიწყო. მშენებლობა ითვალისწინებს ენრგო ეფექტური თბოიზოლირებულ შენობას.

მშენებლობა განვითარებს

  • ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიაზე ეკოტურიზმს
  • ტრანსსაზაღვრო თანამშრომლობას

წყარო: საქართველოს მთავრობა

ფოტო

ჯავახეთში ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა დაიწყო
ჯავახეთში ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა დაიწყო